Stretching / Gymnastika

Hodina zameraná na zlepšovanie kĺbovej pohyblivosti, lepšie zvládanie tanečných variácií, udržiavanie pružnosti svalov a šliach, prevencia proti svalovým úrazom a úrazom kĺbov.

Prihlásenie