Moderný tanec a gymnastika pre deti

Krúžok pre deti pozostáva z dvoch častí a to konkrétne moderný tanec a gymnastika. Na hodine moderného tanca sa deti naučia rôzne choroegrafie s ktorými vystúpia na súťažiach a kultúrnych podujatiach. Gymnastika ich pripraví zvládať rozmanité tanečné kreácie a taktiež ich naučí ako správne držať telo.

Prihlásenie