2% z daní

Názov:

   

Tanečná skupina Siluet Bratislava

Sídlo:

 

Závadská 16 A, 83106 Bratislava

IČO:

 

50055500

Forma:

 

Občianske združenie

č.ú.:

 

SK2109000000005117843979

   

Slovenská sporiteľňa , a.s.

 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli venovať nám vaše 2% z daní.

Prihlásenie