Zápis

ZÁPIS DO SILUET DANCE SCHOOL

 

Zápis je určený pre kategórie Mini, Deti a Junior tzn. 4-18 rokov

Kedy: 2.9.2020 od 16.00 - 18.00

         alebo

         7.9.2020 od 16.00 - 18.00 

Kde: Spoločenský dom Prievoz | Kaštieľska 30, Bratislava

Priebeh zápisu:
- oboznámenie záujemcov o kategóriach
- zaradenie do kategórie podľa veku
- vyplnenie prihlášky a pravidiel Siluet Dance School
- následne sa stávate našim členom 

Na zápise neskúšame, nevyžadujeme ukážku tanca. 

Neplnoleté osoby musia prísť na zápis v sprievode rodiča.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

siluet.bratislava@gmail.com

Prihlásenie