Rozpis tréningov

ROZVRH TRÉNINGOV

 

MINI ( 3-5 rokov)    
Pondelok  16.30 - 17.15 Tanečná príprava
     
DETI ( 6-11 rokov)    
Utorok 16.00 - 17.00 Moderný tanec
Piatok 17.00 - 18.00  Moderný tanec | Gymnastika
     
JUNIOR ( 12-15 rokov)    
Pondelok 17.00 - 18.30 Ladies Hip Hop
Streda 16.00 - 17.30 Reggaeton Fusion
Piatok 16.00 - 17.30 Reggaeton Fusion
     

SENIOR ( 16 - 25 rokov)

Streda

 

 

18.00 - 19.00 

 

 

Reggaeton Fusion 

 

Prihlásenie